Kokoukset

Ilmoittakaa koirienne valioitumiset!

Ilmoittakaa seuran jäsenten koirien valioitumiset kenneljaoston vetäjälle (Mirja Päivärinne 0442809821). Ilmoitukseen koiran virallinen nimi, rotu, valionarvo ja omistaja. Ilmoittautumiset perjantaihin 18.1. mennessä! Laittakaapa sanaa kiertämään, jos kaikki eivät nettisivuja tai Facebookia pääse lukemaan! p.s. Kenneljaostolle etsitään uutta vetäjää.

Linnunhaukkukoe

17.-18.11. Linnunhaukkukoe KV- Söpön b-Bark haukut. Koealueet Nivalassa: Mutalampi, Hätäpaskon puolella ja Pitkäneva, Telakonkankaan puoli. Esa P. puh. 0400584203

Koetoiminta

Haukku- ja ajokoepäivät tulevana metsästyskautena: Ajokokeet: 29.09. ja 24.11.2018, 19.01. ja 16.02.2019. Hirvenhaukkukokeet: 14.09. ja 03.11.2018. Kanakoirakokeet: 04.08. (vesikoe), 13.10. ja 17.11.2018 (kaer) Ketunajokokeet: 15.12.2018 ja 09.02.2019. Linnunhaukkukoe: 01.-02.09., 03.-04.11. ja 17.-18.11.2018. Metsästyskielto 03.11.2018 (hirvikoe). Koepäivinä tarvittavat maastot ilmoitetaan ennen…
Read more

Huomioitavaa: luonnonsuojelualue

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170644#Pidp446667984 Karttaliite Valtioneuvoston asetus Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosien luonnonsuojelualueista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 ja 17 a §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 58/2011: 1 § Luonnonsuojelualueiden perustamistarkoitus Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosien edustavien soiden, lintuvesien ja vanhojen metsien eliöstön…
Read more