Ajankohtaista

Koetoiminta

Haukku- ja ajokoepäivät tulevana metsästyskautena: Ajokokeet: 29.09. ja 24.11.2018, 19.01. ja 16.02.2019. Hirvenhaukkukokeet: 14.09. ja 03.11.2018. Kanakoirakokeet: 04.08. (vesikoe), 13.10. ja 17.11.2018 (kaer) Ketunajokokeet: 15.12.2018 ja 09.02.2019. Linnunhaukkukoe: 01.-02.09., 03.-04.11. ja 17.-18.11.2018. Metsästyskielto 03.11.2018 (hirvikoe). Koepäivinä tarvittavat maastot ilmoitetaan ennen…
Read more

Huomioitavaa: luonnonsuojelualue

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170644#Pidp446667984 Karttaliite Valtioneuvoston asetus Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosien luonnonsuojelualueista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 ja 17 a §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 58/2011: 1 § Luonnonsuojelualueiden perustamistarkoitus Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosien edustavien soiden, lintuvesien ja vanhojen metsien eliöstön…
Read more

Haulikkoammunta

Haulikkoradan yleiset valvotut ammuntaillat tiistai (compak), keskiviikko (compak) ja torstai (mh/trap). Ammuntalippuja saatavana Savenmaalta (Teollisuustie 3). Hinta 3€/25 kiekkoa jäsen, muilta 4€/25 kiekkoa. Ampumaradan aukioloajat ma-pe 8.00-21.00, la 8-18.00, su 12-18.00. Ammunta sallittua vain aukioloaikoina. Ampumaradalla noudatettava yleistä siisteyttä ja…
Read more